SmolejM. (2019) „Členkovni stavki“, Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. Ljubljana, Slovenija, 100. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7363 (Pridobljeno: 28januar2022).