ŽeleA. (2019) „Vezljivost in družljivost kot dopolnjujoča se besedilna pojava v slovenščini“, Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. Ljubljana, Slovenija, 100. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7361 (Pridobljeno: 21januar2022).