MišmašP. (2019) „Vprašanja s kratkim k-premikom in nizko obrobje v slovenščini“, Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. Ljubljana, Slovenija, 110. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7346 (Pridobljeno: 28januar2022).