Grošelj, R. (2023) „Namenilnik v panonski in štajerski narečni skupini slovenskega jezika: pregled na osnovi narečnih opisov“, Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. Ljubljana, Slovenija, 15, str. 89–106. doi: 10.3986/15.1.05.