Lengar Verovnik, T. (2021) „Različice govorjene slovenščine na avstrijskem Koroškem in govorne prakse mladih pripadnikov manjšine“, Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. Ljubljana, Slovenija, 13. doi: 10.3986/sjsls.13.1.06.