Logar, N. (2021) „Strokovno-znanstveno pisanje v slovenščini: stanje ter izvor znanja in veščin pri študentih“, Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. Ljubljana, Slovenija, 13. doi: 10.3986/sjsls.13.1.05.