Gregorčič K. (2021) „Pomenske lastnosti in značilnosti rabe slovenskih oziralnopoljubnostnih zaimkov“, Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. Ljubljana, Slovenija, 13. doi: 10.3986/sjsls.13.1.04.