Žagar Karer, M. in Ledinek, N. (2021) „Med terminologijo in splošno leksiko: determinologizacija in z njo povezane slovaropisne ter uporabniške dileme“, Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. Ljubljana, Slovenija, 13. doi: 10.3986/sjsls.13.1.03.