Gostenčnik, J. in Kumin Horvat, M. (2021) „Slovenska narečna poimenovanja za žlico, nož in vilice“, Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. Ljubljana, Slovenija, 13. doi: 10.3986/sjsls.13.1.02.