Andersen, H. (2021) „Pide. *peh2ur ‘ogenj’. Dve slovanski etimologiji“, Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. Ljubljana, Slovenija, 13. doi: 10.3986/sjsls.13.1.01.