Perdih, Andrej, in Nina Ledinek. 1. „Večbesedne Leksikalne Enote V splošnih enojezičnih Razlagalnih Slovarjih Slovanskih Jezikov“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies 12 (1). Ljubljana, Slovenija, 113-34. https://doi.org/10.3986/sjsls.12.1.07.