Krvina, Domen. 1. „Zaporednost Dejanj in Njen Vpliv Na Rabo Glagolskega Vida V slovenščini“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies 12 (1). Ljubljana, Slovenija, 75-93. https://doi.org/10.3986/sjsls.12.1.05.