Jelovšek, Alenka, in Tomaž Erjavec. 1. „Korpusna Analiza Klitik in Njim Podobnih Elementov V Slovenskem knjižnem Jeziku 16. Stoletja“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies 12 (1). Ljubljana, Slovenija, 3-19. https://doi.org/10.3986/sjsls.12.1.01.