Klemenčič, Simona. 2019. „K Etimologiji Laza“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies 10 (marec). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7368.