Krvina, Domen. 2019. „Vidsko Razmerje in Vidskorazmerni Potencial Predponskih Obrazil V slovenščini“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies 10 (marec). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7362.