Žele, Andreja. 2019. „Vezljivost in družljivost Kot dopolnjujoča Se Besedilna Pojava V slovenščini“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies 10 (marec). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7361.