Čepar, Metod. 2019. „Odrazi Samostalnikov moškega Spola Praslovanske Akcentske Paradigme a V Slovenskem knjižnem Jeziku 16. Stoletja“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies 10 (marec). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7360.