Grošelj, Robert. 2023. „Namenilnik V Panonski in štajerski narečni Skupini Slovenskega Jezika: Pregled Na Osnovi narečnih Opisov“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies 15 (november). Ljubljana, Slovenija:89-106. https://doi.org/10.3986/15.1.05.