Lengar Verovnik, Tina. 2021. „Različice Govorjene slovenščine Na Avstrijskem Koroškem in Govorne Prakse Mladih Pripadnikov manjšine“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies 13 (oktober). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.06.