LogarNataša. 2021. „Strokovno-Znanstveno Pisanje V slovenščini: Stanje Ter Izvor Znanja in veščin Pri študentih“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies 13 (oktober). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.05.