Gregorčič Kristina. 2021. „Pomenske Lastnosti in značilnosti Rabe Slovenskih Oziralnopoljubnostnih Zaimkov“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies 13 (oktober). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.04.