Žagar Karer, Mojca, in Nina Ledinek. 2021. „Med Terminologijo in splošno Leksiko: Determinologizacija in Z Njo Povezane Slovaropisne Ter uporabniške Dileme“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies 13 (oktober). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.03.