Gostenčnik, Januška, in Mojca Kumin Horvat. 2021. „Slovenska narečna Poimenovanja Za žlico, Nož in Vilice“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies 13 (oktober). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.02.