Andersen, Henning. 2021. „Pide. *peh2ur ‘ogenj’. Dve Slovanski Etimologiji“. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies 13 (oktober). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.01.