PerdihA.; LedinekN. Večbesedne leksikalne enote v splošnih enojezičnih razlagalnih slovarjih slovanskih jezikov. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies, v. 12, p. 113-134, 11.