KrvinaD. Zaporednost dejanj in njen vpliv na rabo glagolskega vida v slovenščini. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies, v. 12, p. 75-93, 11.