JelovšekA.; ErjavecT. Korpusna analiza klitik in njim podobnih elementov v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies, v. 12, p. 3-19, 11.