ŽeleA. Vezljivost in družljivost kot dopolnjujoča se besedilna pojava v slovenščini. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies, v. 10, 14 mar. 2019.