ČeparM. Odrazi samostalnikov moškega spola praslovanske akcentske paradigme a v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies, v. 10, 14 mar. 2019.