MišmašP. Vprašanja s kratkim k-premikom in nizko obrobje v slovenščini. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies, v. 11, 11 mar. 2019.