GROŠELJ, R. Namenilnik v panonski in štajerski narečni skupini slovenskega jezika: pregled na osnovi narečnih opisov. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies, Ljubljana, Slovenija, v. 15, p. 89–106, 2023. DOI: 10.3986/15.1.05. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/13501. Acesso em: 18 maj. 2024.