LENGAR VEROVNIK, T. Različice govorjene slovenščine na avstrijskem Koroškem in govorne prakse mladih pripadnikov manjšine. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies, Ljubljana, Slovenija, v. 13, 2021. DOI: 10.3986/sjsls.13.1.06. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/10450. Acesso em: 4 feb. 2023.