Lengar VerovnikT. Različice govorjene slovenščine na avstrijskem Koroškem in govorne prakse mladih pripadnikov manjšine. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies, v. 13, 13 okt. 2021.