LOGAR, N. Strokovno-znanstveno pisanje v slovenščini: stanje ter izvor znanja in veščin pri študentih. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies, Ljubljana, Slovenija, v. 13, 2021. DOI: 10.3986/sjsls.13.1.05. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/10449. Acesso em: 4 feb. 2023.