Gregorčič K. Pomenske lastnosti in značilnosti rabe slovenskih oziralnopoljubnostnih zaimkov. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies, Ljubljana, Slovenija, v. 13, 2021. DOI: 10.3986/sjsls.13.1.04. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/10446. Acesso em: 4 feb. 2023.