GregorčičK. Pomenske lastnosti in značilnosti rabe slovenskih oziralnopoljubnostnih zaimkov. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies, v. 13, 13 okt. 2021.