ŽAGAR KARER, M.; LEDINEK, N. Med terminologijo in splošno leksiko: determinologizacija in z njo povezane slovaropisne ter uporabniške dileme. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies, Ljubljana, Slovenija, v. 13, 2021. DOI: 10.3986/sjsls.13.1.03. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/10445. Acesso em: 27 jan. 2023.