Žagar KarerM.; LedinekN. Med terminologijo in splošno leksiko: determinologizacija in z njo povezane slovaropisne ter uporabniške dileme. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies, v. 13, 12 okt. 2021.