GOSTENČNIK, J.; KUMIN HORVAT, M. Slovenska narečna poimenovanja za žlico, nož in vilice. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies, Ljubljana, Slovenija, v. 13, 2021. DOI: 10.3986/sjsls.13.1.02. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/10444. Acesso em: 4 feb. 2023.