ANDERSEN, H. Pide. *peh2ur ‘ogenj’. Dve slovanski etimologiji. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies, Ljubljana, Slovenija, v. 13, 2021. DOI: 10.3986/sjsls.13.1.01. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/10443. Acesso em: 27 jan. 2023.