PerdihA., & LedinekN. (1). Večbesedne leksikalne enote v splošnih enojezičnih razlagalnih slovarjih slovanskih jezikov. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, 12, 113-134. https://doi.org/10.3986/sjsls.12.1.07