KrvinaD. (1). Zaporednost dejanj in njen vpliv na rabo glagolskega vida v slovenščini. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, 12, 75-93. https://doi.org/10.3986/sjsls.12.1.05