JelovšekA., & ErjavecT. (1). Korpusna analiza klitik in njim podobnih elementov v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, 12, 3-19. https://doi.org/10.3986/sjsls.12.1.01