Legan RavnikarA. (2019). Aleksandr Dmitrievič Duličenko: Osnovy slavjanskoj filologii I: Istoriko-etnografičeskaja i etnolingvističeskaja problematika, II: Lingvisti- českaja problematika, Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Na. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, 10. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7370