KrvinaD. (2019). Vidsko razmerje in vidskorazmerni potencial predponskih obrazil v slovenščini. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, 10. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7362