ŽeleA. (2019). Vezljivost in družljivost kot dopolnjujoča se besedilna pojava v slovenščini. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, 10. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7361