MišmašP. (2019). Vprašanja s kratkim k-premikom in nizko obrobje v slovenščini. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, 11. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7346