Grošelj, R. (2023). Namenilnik v panonski in štajerski narečni skupini slovenskega jezika: pregled na osnovi narečnih opisov. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, 15, 89–106. https://doi.org/10.3986/15.1.05