Logar, N. (2021). Strokovno-znanstveno pisanje v slovenščini: stanje ter izvor znanja in veščin pri študentih. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, 13. https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.05