Gregorčič K. (2021). Pomenske lastnosti in značilnosti rabe slovenskih oziralnopoljubnostnih zaimkov. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, 13. https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.04